Arkiv för framtida internetarkeologer.

rwls

Regler och disclaimer

Det finns regler, som borde kunnat vara underförstådda självklarheter, men är det inte, för folk är ibland idioter:

- Lex Ingestad. Osammanhängande och pladdriga textmassor riskerar att raderas av kvalitetsskäl. Så tänk igenom hur du skriver dina kommentarer och att vara tydlig med vad det är du tänker dig är argument och vad det har för relevans, bortsett från behov att använda tangentbordet. Använd din hjärna.

- Lex Sven. Personangrepp raderas efter mitt eget tycke och smak, så tänk igenom hur du skriver. Kritik ok, ovidkommande personangrepp är ej ok. Jag har fått fullständigt nog av detta beteende. De flesta fattar skillnaden. De som inte gör det får ta det som en pedagogisk läxa. 

- Lex spam. Meningslösa kommentarer i syfte att göra reklam för eller höja googleindex för sin egen blogg raderas.

- Lex Medborgarlön. Oreringar om ämnen i tid och otid filtreras och riskerar att raderas och spamflaggas om de inte tillför eller har med ämnet att göra. (det går bra att fortsätta tidigare debatter om ämnet finns, använd sökrutan. Alla senaste kommentarer syns här så ingen kan missa dem)

- Lex "det finns en möjlighet att göra en kommentar här"/Lindholm - irrelevanta stickspår och tolkningar in absurdum ignoreras hädanefter.

Sist. Använd en signatur, orkar man inte ens det orkar man inte heller debattera. Annars får du stå ut med att du benämns som "Fåret Dolly" eller liknande.

Det ska vara högt i taket, men det betyder inte att man får bete sig hur som helst.

Till dags dato antal blockade idioter: 2.

Upplysning: Det finns kakor här.

Disclaimer: Denna blogg är min personliga och åsikter som uttrycks här har bara med mig att göra och speglar inte mina tidigare uppdragsgivare eller min nuvarande arbetsgivare. Ansvaret är helt och hållet mitt och endast mitt. 

Syndicate content