Arkiv för framtida internetarkeologer.

statistik

När haschet och donken raserade vår civilisation? Eller att läsa Pinker på helt olika sätt

Per Gudmundsson är orolig att civilisationen håller på att gå under, efter popen och p-pillrena på 60-talet så har normerna upplösts och människor dödar varandra som aldrig förr, ety: 

Slit och hederlighet ersattes med hasch och hamburgare.  (I kid you not)

 

image

Jag har försökt tyda och tolka den här meningen hela dagen men kommer bara fram till att den är i stort sett är meningslös om inte annat som en tuff one-liner. Gudmundson tar sats i Steven Pinker som i boken The Better Angels Of Our Nature: How Violence Has Declined, visar en allt fredligare och snällare värld. Men på grund av en bump i den amerikanska mordstatistiken visar det att vi måste erkänna att våra föräldrar (även i Sverige?) hade rätt. 

Men det visar inte alls Pinker i sin bok eller på sina föreläsningar (men visst tänk om han sa det i Uppsala). Vad han däremot säger är att det dödliga våldet ökade i USA under 60-70- och 80-talen, speciellt avvikande i södra USA, men är nu nere i samma siffror som på 50-talet. Man vet inte riktigt varför det ökade och man vet inte heller varför det sjönk. Moralisk upplösning? Flum? 

Den forskning som gjorts på brottslighet i en historisk utveckling visar  en bild där det dödliga våldet var som högst i Sverige för 500 år sedan med 80 per 100 000 invånare, men källorna är förstås osäkrare, sedan 1750 då statistiken varit hyfsat bra har den legat på 1 per 100 000. Så stabil ser den statistiken ut i stort sett hela Västeuropa även om den är mycket högre i t ex USA (2010 var den 4.8 av 100 000). 

Haschrökare och donkenbesökare får förmodas vara hyfsat oskyldiga till dödligheten. Vad man vet är att alkohol i långa tider varit en stor riskfaktor för våld och död. 

Betraktar man hela den långa perioden från 1750 till 2009 är det mest iögonfallande, att mord och dråp – relaterat till folkmängden – inte har ökat under de gångna 250 åren. Över lag råder en tydlig historisk samvariation mellan alkoholkonsumtionens och mord- och dråpbrottslighetens förändringar. 

Jämförs dödsstraffets utveckling i Sverige med utvecklingen av antalet mördade och dräpta personer, är det inte möjligt att påvisa att dödsstraffet haft några avskräckande effekter. Detsamma gäller för livstidsstraffet under 1900-talet. (Hanns Von Hofer)

Gudmundsson skriver: 

Det är dags att avsluta flumperioden i svensk brottsbekämpning, och återgå till normerna och signalerna. Rätt och fel, brott och straff. Det är civilisation.

Vilka normer och brottsbekämpning är då åter önskvärda?

Slit och hederlighet? Kanske det, men är det verkligen så att det råder normupplösning som dessutom går  att koppla ihop med antalet döda av våld? Har vårt arbetsmoral och känsla för rätt och fel (som att det är inte ok att slå ihjäl varandra) egentligen förändrats så drastiskt att civilisationen håller på att gå under? 

Men det är ju inte bara det när det gäller en fråga om normer möjligen kan påstås ha varit "bättre förr". Det är en vida skillnad i våra kulturella värderingar, normer, nu och då. Ta våld.

En hel del av det vi idag kallar för misshandel skulle inte ens ha lagförts för bara en sådär 30 år sedan. Som att slå hustrun på käften, eller ungdomsbråk vid danstillställningar, ungar som mobbas och sparkas på, våld och trakassering av homosexuella, smisk i uppfostringssyfte eller bara ilska, med mera, mycket av det har bara förändrats sedan 1950-talet. 

Det är ju faktiskt normer ingen borde vilja ha tillbaka, som pekar på en likgiltighet inför mänskligt lidande bara för att man inte tillhör normen, och lite dask ska man väl stå ut med?

Civilisationen har inte gått under av åtminstone det flummiga skälet. Snarare har vår syn skärpts på vad människor inte ska behöva tolerera i samhället.

Det är tvärtom tecken på civilisation. Och den som läst sin Leviathan vet att det är civiliationen som dämpar och fostrar den inre "demonen".

Pinker talar om en motsvarighet till den så kallade Flynn -effekten (dvs att inte bara tenderar IQ att öka historiskt, den tenderar att minska mellan "grupper"), så finns en sådan flynn-effekt för moral, helt enkelt att vara en sjysst människa. 

***

Länk: Stephen Pinker - A History of Violence Edge Master Class 2011 

Länk: Brott och straff i Sverige 1750-2010. Hanns Von Hofer. SU

Lästips: Steven Pinkers The better Angels Of Our Nature: How Violence Has Declined

 

Syndicate content