Arkiv för framtida internetarkeologer.

vetenskap

När alla beter sig som förväntat kring etnogenetisk statistik

Jag vet att många blivit upprörda över Per Gudmundsons ledare om invandrares brottslighet och frågan om vad politiker kan göra åt detta och om lösningar alls är möjliga med hänvisning till internationella konventioner bland annat. Men framför allt: om alla vägrar prata om detta så finns ju bara de tokiga kvar, med fel lösningar och fel analys. Om inte annat går det fortfarande se svallvågor på Twitter-chatten och diverse karaktärsmord (Lisa Magnussons bitvis obegripliga text) som utövas runt om på det som fortfarande kallas bloggar.

Saklighet lyser dessvärre med sin frånvaro. Det är ju t ex inte Gudmundson som för fram etnogenetisk statistik, det är ju statistikerna på i detta fall norska statistisk sentralbyrå, så varför denna drapa om hur Gudmundson tycker si och så? Och dessutom är ju poängen med den där norska rapporten att man inte buntat ihop kineser och somalier, och visat att det råder skillnader. Läser man – ja ibland är det bra att läsa mer än en ledare – rapporten finner man vidare att man också jämfört olika bakgrunder.  Lisa Magnusson skriver:

Men det är inte själva kriminaliteten som är grundproblemet i Per Gudmundsons text, utan invandrarna. I denna diffusa grupp buntar han ihop en massa människor som är väldigt olika. Jag menar: till exempel fransoser, kineser och somalier har i sig mycket lite gemensamt. Till invandrare räknar Per Gudmundson dessutom personer som är födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar. Alla i hans definition av invandrare är alltså inte ens invandrare. Istället definieras Per Gudmundsons invandrare genom vad de inte är: blonda och blåögda ursvenskar. Trots att det inte är denna grupp som begår flest brott, och trots att nästan alla inom den här gruppen är laglydiga, så vill Per Gudmundson att vi skall känna inför invandrare att de är kriminella, ett oroselement. Det är vad hans text går ut på.

Nej, det är vad rapporten möjligen går ut på. En kritik mot det är förstås något helt annat.

Det är sedan vida skillnad att konstatera å ena sidan att det finns en överrepresentation bland invandrare generellt och specifikt (eller somliga etnogenetiska grupper) och att hävda att det är invandringen (eller vissa etnogenetiska grupper) som måste stävjas. Att slå rasistpåken i skallen på Gudmundson verkar dock inte speciellt begåvat om argumentet är att norrmännen är dumma i huvudet som gör sådan statistik. 

För länge, länge, sedan försökte jag tillsammans med Dennis Josefsson* hävda att debatten om och kring Sverigedemokraterna var usel och gränsande till infantil och att så länge den generella tendensen är att inte bemöta SD sakligt och att ständigt skjuta bredvid målet kommer de vinna mark. Sedan dess har inget blivit bättre på den fronten, och SD har förstås tagit plats i Riksdagen. Medan rasistpåken viner i luften nu (som förr) sitter alla förhärdade små sd-människor, och andra som tenderar se saker i svart och vitt, och skrattar förtjust över sakers tillstånd.

Alltså. I stort sett alla beter sig som förväntat. (Inte alla tack och livbåt). Även jag tydligen.

Det går utmärkt att bemöta Gudmundsons text genom att invända att det inte existerar en lösning eller kanske rent utav invända med att så länge vi har invandring kommer det antagligen finnas bland nyetablerade, eller i någon mening marginaliserade, (hög arbetslöshet, låg utbildning, och andra variabler som brukar känneteckna ”utanförskap”)  grupper en förhöjd grad av kriminalitet i jämförelse med en ”etablerad” majoritetsbefolkning (oavsett ursprung och föräldrars etnicitet). Så ser det ut i hela världen där brott och människor kan mätas, som en allmän tendens. 

Som sagts någon gång förr. Det finns sedan länge en observation när det gäller studier i kriminalitet att migrationer har en tendens att öka brottsligheten, men man vet inte hur de här sambanden ser ut. En klassisk tes är att nykomna invandrare ofta (inte alltid, det finns ingen perfekt symmetri här)hamnar i ett socialt stratum där brottsligheten är högre. Man kan använda den tesen på förhållanden i Sverige: Lägst brottslighet i fråga om våldsbetonad (inkl. stöld och tillgrepp) anmäld brottslighet hittar man i välbärgade områden. Högst brottslighet hittar man i extremt socialt utsatta områden. Kanske det ligger något i det? 

Det vill säga antagligen finns ingen ultimat lösning, utan det här är ett mönster som kommer bestå – om man inte tror på någon utopistisk dröm där alla människor är snälla, tacksamma och skötsamma (vare sig man är etablerad eller inte).

Och här kan ju tyvärr konstateras att Gudmundson själv inte är speciellt saklig när han påstår att de som kritiserade Maurice Rojas skulle betett sig som en mobbhord. Tvärtom kritiserades Rojas av bland annat mig och Dennis för att hoppa till slutsatser redan innan fakta fanns på bordet, och sedermera gick vi till källan och utläste av statistiken att det inte gick att dra de slutsatser som Rojas drog, nämligen att brottsligheten kan huvudsakligen förklaras med kulturella faktorer (att det så att säga ligger i personens kultur att vara kriminell).

Vilket får mig att undra en smula uppgivet. Skulle det vara så att det syftas på en mobbhord som inte inkluderade oss, uppstår den kniviga frågan: varför väljer man inte att ta upp den kritiken? Skulle det inte vara så, utkristalliseras frågan om det ens är möjligt att kritisera ”budbärarna” utan att beskyllas för att vara mobbare? 

En mycket trist debattposition alls, oavsett hur och av vem högaffeln bärs. 

Bakgrunden till ovan var för övrigt en förestående rapport från BRÅ (detta utspelade sig 2005 så det är nästan antikt) om invandrares brottslighet. Rojas gick ut i media redan innan denna rapport hade publicerats, och bråttom var det tydligen att få ut det här om att det kan vara så att det ligger i vissa kulturer att vara mer brottsbenägna. Jag skrev om detta, och bland annat så här.

… Rojas skriver väldigt grovyxat om att brott kan förklaras med sociokulturella arv och ursprung. Delvis är det nog så, men föga som Den Faktorn. Troligen rör det sig om flera faktorer - och om man orkar kan man fundera på vilka 'grupper' som är mest arbetslösa. Sedan får man fundera på vilken slags brottslighet man talar om, och vilka näringar som har högre brottslighet (ekobrott t ex). Diskriminering och rasism är inte alls oväsentligt i sammanhanget. Men djupare spekulationer är inte meningsfulla, och bör anstå tills rapporten är utgiven och läst.

Vilket senare kunde göras, där den viktigaste delen just handlade om vilket förklaringsvärde olika variabler har. Det finns ingen Den Faktorn. Det betyder inte att det inte skulle finnas något som helst kulturellt betingat beteende, det finns det givetvis, se exempelvis hedersrelaterade brott eller för all del machokulturrelaterad gängbrottslighet meddelst vroom vroom (hells angels typ) eller maffian (typ sådana som har påstådda bilder på kungens porrklubbsbesök).

… faktorer som arbetslöshet och uppbärande av socialbidrag kan visa sig samvariera starkt med ursprung. På det viset hade det kunnat finnas en poäng med en sådan analys. Då krävs uppdelning på ursprung av något slag. Och jag anar starkt att Rojas får äta upp det här med att det beror huvudsakligen på sociokulturella faktorer och inte alls på socioekonomiska faktorer. Om vi inte ska börja anta att den höga arbetslösheten hos vissa grupper beror på fria val och utslag av kulturella preferenser?

Nu bör dock inte sociokulturella faktorer bortses från alls. Vi kan inte förklara exempelvis hedersrelaterade brott annars, och frågan är om inte en del sexualiserat våld också kan förklaras delvis i sådana termer. Kvinnosyn är kulturellt och socialt förankrat. Men det är vanskligt att bortse från arbetslöshet, bostadssegregation och socialbidrag som starka indikatorer på brottsbenägenhet. Ursprung säkert också, men hur och varför lär vi inte få något svar på i rapporten. även om man kan ana att diskriminering och marginalisering finns som faktorer, och även 'kulturella mönster'. Det finns troligen fler, men poängen torde vara att man inte kan lyfta fram enskilda orsaker som huvudsak, och man kan inte bortse från socioekonomiska faktorer.

Om nu alla som vill ge sig in i debatten åtminstone kunde försöka att göra något mer (hej källkritik!) än att (hej kritisk analys!) bara ta till den där tröttsamma och antiintellektuella stilen (hej halmgubbe!)och försökte idka lite källkritik och en smula kritiskt tänkande kring förd politik skulle mycket vara vunnet. 

Tillägg: BRÅ hjärta Nazister. Den nivån. Peter Karlberg:

...T.o.m. Louise Persson ägnar sig åt att försvara Gudmundsson med den något märkliga argumenteringen att det inte är hans siffror utan norska SCBs. Lysande – vi kan alltså använda vilka uppgifter som helst och överlåta ansvaret för användandet på den vi hämtat dem från.

Ägnar jag mig åt det? Herregud, herrejävlars, jag visste att det här var en typ av debatt som bara kunde gå käpprakt åt helvete.  Är diskussionen alltså nere på nivån att man är en sunkig människa som använder offentlig statistik om invandrares del av brottsligheten? Shit, då är jag det också.

Min invändning till Lisas Magnussons personliga ton mot Gudmundson är ett påpekande som betyder att om hon läser in allt det hos honom så får hon nog allt göra detsamma med den norska statistikmyndigheten och ställa dem till svars (then we take BRÅ). 

Sedan får Peter Karlberg det hela till att ”vi kan alltså använda vilka uppgifter som helst och överlåta ansvaret för användandet på den vi hämtat dem från”.  Men nu är detta högt ställda krav på offentlig statistik. Det är inte vilka siffror som helst. De är inte hämtade från historierevisionister, eller nazister.

Det är sedan snarare ansvar för hur man använder siffrorna, om slutsatserna man drar håller eller inte, inte att man använder dem. 

Jag hoppas någonstans att folk är varse om att det inte finns lämplig eller olämplig kunskap, fula eller fina siffror. Att det kan diskuteras själva meningsfullheten och innebörder av denna typ av ”etnogenetiska” statistik är faktiskt en annan, om än viktig, akademisk fråga.  Men nej, BRÅ hjärta inte nazister. 

***

PS. För att det inte ska missförstås. "Etnogenetisk" statistik är så klart en ironisering, jag ser inte riktigt vitsen med brottsstatistik uppdelat på nationellt/etniskt ursprung lika lite som jag förstår vitsen med USA:s förkärlek till att man måste uppge "ras" för tusen och en ändamål. 

Här finns för övrigt rapporten, kanske någon får för sig att göra något med den etnogenetiska statistiken: www.ssb.no/ (se t ex konklusioner, om tiden i landet som en möjlig förklaring och variabel.)

Och för säkerhets skull: Fri invandring leder inte till misär och undergång

*) Med denna association innebär det inte att Dennis för den sakens skull håller med mig här. 

Syndicate content