Arkiv för framtida internetarkeologer.

gästinlägg

Avskaffa monarkin oavsett demokratiskt pris?

Republikanska föreningen lägger fram det mest [url=http://aftonbladet.se/debatt/article7093643.ab]märkliga förslag på Aftonbladet Debatt[/url]. De vill nu inte bara avskaffa monarkin i sig utan helt avskaffa statschefen som roll. Det här styrelseskicket kallar de "världens modernaste republik".

Så hur fungerar monarkin Sverige idag?

Vi har en enkammarriksdag som är i helt i händerna på partilinjerna. Partierna bestämmer nästan uteslutande vilka ledamöter som ska stå på röstsedlarna. Detta eftersom man vill trygga sitt maktinnehav så att man som regerande inte har en majoritet av ledamöterna emot sig i samtliga voteringar. Tydligast exempel där från senare tid är FRA-omröstningen vilken vi kalla för en ren fars.

Regeringsinnehav i Sverige åtnjuter nämligen oerhörd makt jämfört med andra länder, särskilt efter Sveriges EU-inträde där statsministern i princip själv sköter EU-affärerna. Vi har hela den problematiska utnämningspolitiken, att regeringar aldrig behöver avgå mellan val, att sittande politiska partier får skattemedel (partistöd) proportionerligt efter inflytande så att de kan fortsätta regera, att regeringen kan genom den svaga riksdagen stifta lagar i strid med författningen. Listan kan göras lång på demokratiska problem i Sveriges nuvarande regeringsform.

På detta vill republikanska föreningen avskaffa statschefen och istället helt överlåta statschefens roll på regeringschefen.

Så vad innebär detta? Ännu mer makt åt statsministern, som i sin tur leder till starkare regering, vilket indirekt leder till en ännu svagare riksdag. Republikanska föreningen vill således förstärka de demokratiska problem vi har idag ännu mer, som om 1974 års regeringsform inte gick tillräckligt långt att stympa maktfördelningen.

Innan 1974 rådde det (åtminstone på pappret) en maktfördelning mellan statschefen och regeringschefen. Problemet är givetvis att statschefen inte är demokratiskt vald. Men blir det verkligen bättre att byta ut en odemokratisk institution, men politisk svag, mot en demokratiskt institution fast med oerhörd politisk makt?

Det finns en poäng med att göra skillnad på regeringschef och statschef ur maktfördelningssynpunkt. Optimalt vore skilda befogenheter och skilda demokratiska val till dem båda. Att helt avskaffa en av rollerna, utan att införa någon annan form av maktfördelande institution istället, är rent farligt.

På det sättet är beskrivningen "världens modernaste republik" passande. Dagens trend bland republikerna är ökat centralstyre och ökad politikermakt. Senast är "sjukvårdsreformen" i USA, som bara inte helt strider mot konstitutionen i form av centralisering till den federala regeringen, utan lägger en helt ny nivå på vad vi skulle kalla för socialiseringen av indviden, nämligen att den federala regeringen nu anser det brottsligt att inte ha en sjukvårdsförsäkring ( Vad är nästa steg, straffa medborgare som inte köper mat och kläder? ).

Så i den trenden så skulle helt klart ett avskaffande av statschefen ligga i tiden, alltså något modernt.

Jag får nog kalla mig omodern då, ty jag önskar både statschef och regeringschef och gärna tvåkammarriksdag och författningsdomstol.

Syndicate content