Arkiv för framtida internetarkeologer.

guns&ammo

Rasar vidare på flykt undan det brinnande ansiktet

Ett ögonblick ägnar jag åt att förlösa mig i gränslöst hat, och närmare bestämt först Folkpartiets affischkampanj. Men inte så mycket för Karate Kid-temat, faktiskt inte, trots att det är stenkorkat med idén att "Det visar hur viktigt det är med lärlingskapet, som också är ett sätt att komma till rätta med den höga ungdomsarbetslösheten...". Jag har inget emot lärlingssystem, men att tro att det löser arbetslöshet är så magstarkt att jag måste leta efter Novalucolen. Men det är den alltid lika stenkorkade idén att bara invandrarna lär sig prata riktig svenska så löser sig "integrationen" som fångar mitt öga.

Nu vet vi exakt vad kineserna i USA gjorde fel? Visst är språk och kommunikation viktigt, men det löser föga faktumet att många drabbas av arbetslöshet och har svårt att försörja sig själva, ett vida viktigare instrument. Det är nästan skitsamma vilket språk som används, bara vi förstår varandra där det behövs. Lärlingsjobb och svenska, alltså det är patetiskt, patetiskt.

Därefter är det svårt att tygla sig när det kommer till den här Kapten Klänning-historien. I Aftonbladet nås oanad gyttjekänning genom att psykologisera hans ondskefulla dubbelnatur, trots att någon dom inte ens kommit, känner ni honom eller? Detta sammankletande av sexköp med våldtäkt gör dessvärre inte heller saken bättre. Det är som om Lindberg får bära alla sorters människors moraliska indignationer och önskningar. Vad är nästa? Lindberg är för medborgarlön? Vad är det för fel på det här landets media?

Och när vi ändå talar om integration och sexköp så bör man lyssna på migrationsforskaren Laura Agustín, som blev intervjuad av Maria Rankka på Timbro, och hennes klarsynta resonemang: Finns här.

My interest is about undocumented migration and the fact that migration policy in Europe actually constructs by constructing who is allowed to be legal vast numbers of people are constructed as illegal [...] So when people think about illegal immigrants they think about someone almost criminal, whereas in fact there is some vast number of people working in the backs of kitchens and working in factories who don't have a work permit and who, if they could have a work permit, would be happy to have it.

Sist blir mitt hjärta tungt när jag förstår via twitters tindra att de nätverkande bloggarna i alliansen och de rödgröna i stora drag verkar ha skitit i Socialstyrelsens rapport om funktionshindrade. Smaka bara på:

Att nio av tio personer med funktionsnedsättning står utanför arbetslivet får återverkningar på en rad andra områden. Det bidrar till en svag privatekonomi, det riskerar att leda till isolering och minskar möjligheterna till aktivitet och delaktighet.

Det är ju faktiskt ett allvarligt problem, förutom det självklara att det inverkar menligt på mänskligt välmående och känsla av egenmakt. Jag kan tyvärr relatera till och känna igen fenomenet "vi är många vi är svaga vi är det perfekta politiska pyntet" som Martin skriver här.

Och nu följer Libertarian music appreciation #3

Nirvana - Come as you are - vi dömer inte men vi är beväpnade

 

Syndicate content